<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling i Lyngby-Taarbæk 2019 og Café møde

Skrevet onsdag d. 6. februar 2019

Generalforsamling og Cafémøde

Generalforsamling afholdes Torsdag 7. marts 2019 kl. 16:30

Sted: Frivillig Huset, Rustenborgvej 2A, 2800 Kongens Lyngby

 Invitation til Generalforsamlingen, der indledes med Cafe-møde “Om at være Hjertepatien”  Cafe-mødet starter før den egentlige generalforsamling, dvs det starter med en kort velkomst kl. 16:30

Cafe-mødet vil have korte oplæg, samtaler om det at være patient, pårørende og  mødet med sundhedssystemet.

Hjerteforeningen og Lyngby-Taarbæk kommune vil fortælle hvad de kan bidrage med  – du kan på Cafe-mødet få nye impulser til det at være hjertepatient.

Der serveres vand, kaffe mv. inden og under den egentlige Generalforsamling, der starter kl. 18:00

Dagsorden for Generalforsamlingen:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse: Hvem er på valg:
  • Villig til/ønsker genvalg: Jonnie Munk Boesen, Peer Bent Nielsen, Inger Søndergård, Carsten Grubbe
  • Eventuelt

Forslag indsendes til formand Carsten Grubbe på e-mail: kcgrubbe@mail.dk senest 1 uge før generalforsamlingen.

Tilmelding er nødvendig på e-mail adressen kcgrubbe@mail.dk

Mvh

Logo